Sách nói: Đại Tướng Tổng Tư Lệnh Võ Nguyên Giáp

ĐẠI TƯỚNG TỔNG TƯ LỆNH VÕ NGUYÊN GIÁP 
NGƯỜI ANH CẢ CỦA QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

Sách dày hơn 400 trang là một tập hợp gồm hơn 100 bài viết của các nguyên thủ quốc gia, các chính khách, tướng lĩnh, sĩ quan, nhà sử học, nhà nghiên cứu, nhà văn, nhà báo… Từ đó cung cấp cho người đọc những góc nhìn khách quan, sâu sắc, toàn diện về một vị tướng kiệt xuất trong lịch sử dân tộc Việt Nam và lịch sử chiến tranh thế giới.


NỘI DUNG CUỐN SÁCH
Mừng thọ Đại tướng, cuốn sách dày hơn 400 trang là một tập hợp gồm hơn 100 bài viết của các nguyên thủ quốc gia, các chính khách, tướng lĩnh, sĩ quan, nhà sử học, nhà nghiên cứu, nhà văn, nhà báo… Từ đó cung cấp cho người đọc những góc nhìn khách quan, sâu sắc, toàn diện về một vị tướng kiệt xuất trong lịch sử dân tộc Việt Nam và lịch sử chiến tranh thế giới. Và như nhận định của Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên (nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ), người chỉ đạo nội dung cuốn sách: “Anh Văn - Đại tướng Võ Nguyên Giáp được toàn dân, toàn quân tin tưởng, quý mến, kính trọng và biết ơn. Được thế giới biết đến như một trong những danh tướng bậc nhất của mọi thời đại”. Còn trong “Lời nói đầu” của cuốn sách, Đại tá Phan Hữu Đại (nguyên Chính ủy Sư đoàn 571 Bộ đội Trường Sơn) - Chủ biên cuốn sách viết: “Trong cuộc đời hoạt động của mình, Đại tướng sáng như sao Khuê, trong suốt như viên ngọc, tài đức vẹn toàn, là tấm gương cho mọi thế hệ người Việt Nam học tập và noi theo”.

Xuyên suốt trong tuyển tập hơn 100 bài viết lựa chọn in trong cuốn sách này đã khẳng định Đại tướng Võ Nguyên Giáp là người cộng sản kiên trung, tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng của Đảng theo học thuyết Mác - Lênin. Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu viết: “… Trong quá trình hoạt động cách mạng, đồng chí Võ Nguyên Giáp rất coi trọng tổng kết thực tiễn, tích lũy kinh nghiệm từ cuộc sống. Và qua đó, đồng chí càng hiểu sâu hơn tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh. Sau này, Đảng ta lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, là kim chỉ nam của cách mạng Việt Nam, đồng chí Võ Nguyên Giáp càng tập trung nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh một cách cơ bản, toàn diện, hệ thống và có những công trình rất có giá trị…”. Các bài viết của nhiều chính khách, tướng lĩnh, nhà nghiên cứu… như Đồng Sĩ Nguyên, Hoàng Minh Thảo, Nguyễn Quyết, Trần Văn Trà, Cao Pha, Dương Trung Quốc… đã làm rõ thêm nhận xét đó. Bên cạnh đó, những câu chuyện, tâm sự, hồi ức kể về cuộc đời, về những kỷ niệm không thể nào quên của nhiều tác giả đối với “Vị tướng của nhân dân” sẽ giúp cho bạn đọc hiểu thêm về nhân cách của một con người tài ba, lỗi lạc. Đó là: “Nhân văn, võ tướng, phật tâm, tình thương, niềm tin và xúc động” của Giáo sư Trần Văn Hà; “Đại tướng của dân” của Đại tá, nhà báo Huy Thiêm; “Võ Nguyên Giáp - Một trong những vị tướng tài năng nhất của thế kỷ XX” của nhà sử học quân sự Mỹ Xexin Cari; “Cuộc gặp gỡ cảm động giữa Đại tướng và những người giúp việc” của Đại tá Nguyễn Văn Trung…
“Đại Tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp - Người Anh Cả Của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam” thực sự là một món quà quý mừng Đại tướng vào tuổi bách niên, cũng là món quà quý dành cho những ai muốn tìm hiểu một con người kiệt xuất của quân đội và dân tộc Việt Nam.

Nguồn: Internet
Được tạo bởi Blogger.